Naše vinice


Víno

Hrozny, z nichž vytváříme víno, pochází z našich vlastních vinic, které se nachází z velké části v okolí Vrbice a část ve Velkých Pavlovicích.

Pro jednotlivé odrůdy jsme vybírali ty nejvhodnější polohy. S ohledem na jejich nároky na druh půdy, náklon stanoviště, vzdušného proudění a dalších neméně důležitých faktorů, které jsme při zakládání dobré vinice museli zohlednit.

O naše vinice se staráme s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a rozmanitost živočišných i rostlinných druhů v naší krajině. Považujeme za nezbytné podporovat přirozené funkce agroekosystému, které jsou zemědělskou produkcí přímo či nepřímo ovlivňovány. Jsme si vědomi toho, že musíme skloubit naše požadavky na vinici a zároveň udržovat půdu plnou života, aby i dalším generacím mohla plnohodnotně sloužit.


 

 


 VOC Modré hory

Velkopavlovická podoblast, kde se naše vinice nacházejí, bývá právem označována za srdce výroby moravských červených vín. Podloží se skládá z vápenitých jílů, slínů, pískovců a slepenců, což je mimořádně vhodné pro pěstování modrých odrůd.